Deborah medisch pedicure en Wellness op LinkedIn
Volg ons op

Kwaliteitsregister Pedicure/bedrijfscertificering

Het Kwaliteits Register voor Pedicures (KRP) is een systeem dat is ontwikkeld door ProCert om de kwaliteit van pedicures te waarborgen.

Zorgverzekeraars verlangen van zorgverleners dat ze hun kennis op peil houden. Iedere beroepsgroep binnen de zorg kent hiervoor zijn eigen systeem. Zorgverzekeraars zullen het KRP gebruiken voor het verstrekken van vergoedingen.

Procert heeft het registratiesysteem zodanig ontwikkeld dat het beroep van pedicure transparant en de kwaliteit van beroep en beroepsuitoefening geborgd worden. Een van de voorwaarden daarbij is dat het registratiesysteem aansluit bij de kwaliteitsnormen van de brancheorganisatie.

Kwaliteitsbewaking

Gespecialiseerd en Medisch Pedicures die geregistreerd staan moeten voldoen aan de onderstaande kwaliteitsnormen:
  • Het naleven van de door de branche vastgestelde normen betreffende hygiene, arbo en milieu
  • Het naleven van de door de branche ontwikkelde 'Evidence Based' Richtlijnen ten aanzien van diabetes mellitus en reumatische aandoeningen
  • Het behalen van accreditatiepunten door het volgen van bij- en nascholingen
ProCert